Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::MICA-Therm M

Ohybné sľudové dosky              

 Charakteristika: Dosky sú vyrobené z sľudového laminátu a silikónovej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornou tepelnou odolnosťou, dobrými elektroizolačnými  vlastnosťami, nízkou reaktivitou s chemickými zlúčeninami a absorciou vody. Je vhodný na použitie vo všetkých oblastiach priemyslu, najmä ako tepelno a elektroizolačný materiál, aj ako plnohodnotná náhrada za azbest..

Technické údaje – mechanické vlastnosti:

 

Vlastnosť

Štandard (skúšobná metóda)

Hodnota

Merná jednotka

Zloženie            Mica

                          Silikónová živica         

 

90

10

%

%

Merná hmotnosť

IEC 371 - 2

2,2

g/cm3

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy bez zárezu

IEC 371-2: 20°C at.vlhkosť 50%

180

N/mm

Tepelná odolnosť         prevádzková

                                     max. nárazová

 

500

700

°C

°C

Strata hmotnosti

IEC 371-2 (2 hod. pri 450°C)

        < 1

%

Tepelná roztiažnosť / doska 

 

1,00E-05

K-1

Tepelná vodivosť pozdĺžne / doska

 

3,00

W /m°K

Tepelná vodivosť kolmo / doska

 

0,30

W /m°K

Nasiakavosť

IEC 371-2 (24 hod. pri 20 °C)

 < 0,5

%

Odolnosť – prierazné napätie

IEC 371-2 ( pri 20 °C)

25

kV/ mm

Pevnosť v ťahu

ISO 527 ( pri 20 °C)

155

MPa

Požiarny odolnosť - samozhášavosť

UL94

V – 0

 

 Dodacie podmienky : 

hrúbky dosiek v mm

dovolená odchýlka – tolerancia v %

formát dosky v mm

od 0,20 do 1,50

-7 / +7

1200 x 1000

           od 1,51 do 6,00

-5 / +7

1220 x 1020

od 6,10 do 40,00

-4 / +5

1220 x 1020

od 40,1 do 75,00

-2 / +3

1220 x 1020

 

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt