Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej sklennej tkaniny G-11

Trieda tepelnej odolnosti F

Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxydovej živice. Okrem výborných elektroizolačných a dielektrických vlastností má v porovnaní s typom G-10 zlepšené mechanické vlastnosti a vyššiu teplotnú odolnosť. Špeciálnou vlastnosťou je vysoká odolnosť voči plazivým prúdom.

Výrobné rozmery: 1050 mm x 2050 mm hrúbky dosiek od 0,3 mm do 50,0 mm. Iné rozmery po dohode s výrobcom.

Dodávky: v tabuliach

Dodacie normy: PN 64 4642 (Hgw 2372.4 podľa DIN 7735), skúšanie STN 644001

Opracovanie: Dosky sa opracovávajú rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním podľa STN 20205, pre opracovanie doporučujeme diamantové rezné nástroje.

Technické údaje

VLASTNOSTI

MERACIE JEDNOTKY

HODNOTA
Hustota kg/cm3 1700-2000
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, najmenej MPa 350
Rázová húževnatosť, najmenej kJ . m-2 100
Pevnosť v tlaku, najmenej MPa 350
Odolnosť proti štiepeniu, najmenej N 3000
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ohm 5.108
Permitivita ε pri 50 Hz, najviac   5,0
Stratový činiteľ tgδ pri 50 Hz, najviac   0,04
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri
90°C, najmenej
kV.mm-1 15

Prierazné napätie v smere vrstiev pre 20 mm v oleji pri 90°C, najmenej


KV

40
Nasiakavosť po 24 h vo vode, najviac(mm)

pre hrúbku 1,5

mg 21
pre hrúbku 3,0 22
pre hrúbku 10,0 40
Porovnávací index odolnosti proti plazivým prúdom CTI 200-600
Tepelná trieda   F(155°C)

 

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt