Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej bavlny TEXT J a E

Charakteristika: Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolickej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornými mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou, nízkou špecifickou hmotnosťou voči porovnateľným materiálom a odolnosťou voči vode, olejom, benzínu, roztokom kyselín a lúhov.

Je vhodný na použitie vo všetkých oblastiach priemyslu, najmä strojárstve (napr. ozubené kolesá, piesty, iné súčiastky) a ako izolačný materiál v elektropriemysle (napr. elektr. prístroje zariadenia).

Použitie podľa typov:
TEXT J
- je doporučený na výrobu rôznych súčiastok v strojoch a zariadeniach s vysokou trvácnosťou.
TEXT E - použitie ako typ J, má zvýšenú odolnosť voči štiepeniu a prieraznému napätiu a uplatňuje sa aj ako elektroizolačný konštrukčný materiál s odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu.

Rozmery a formáty: 1050 x 2050 mm, 1250 x 2750 mm v hrúbkach od 0,5 do 100 mm

Technické údaje – mechanické vlastnosti
  Skúšobná metóda Jednotka

Skúšaná hr. dosky

 

TEXT  J TEXT  E
Špecifická váha ISO 1183 G/cm3   1,3 - 1,4 1,3 – 1,4
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy ISO 1642.2
 Annex A
MPa 1,5 mm 100 90
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy bez zárezu ISO 1642.2
Annex B

kJ/m3 min.

5,0 mm 30 20
Pevnosť v tlaku   MPa   80 60
Modul elasticity ISO 178 MPa   7 x 103 7 x 103

Odolnosť v tlaku paralelne na vrstvy

ISO 604 MPa   150 150
Odolnosť proti štiepeniu   N min.   3000 3000
Nasiakavosť

ISO 1642.2
Annex H

 

   

Zhodné s vlastnosťami podľa ISO 1642.2,tab.5

 

Technické údaje – elektrické a tepelné vlastnosti
  Skúšobná metóda Jednotka

Skúšaná hr. dosky

TEXT  J TEXT  E

Skúška1-min.napätím v oleji pri 90°C    kolmo na vrstvy
v smere vrstiev 

ISO 1642.2 Annex D kV min. 3,0 mm  max.

Zhodné s vlastnosťami podľa   ISO 1642.2, tab.6

20 sek. Stupňovité zvyšovanie napätia v smere vrstiev v oleji ISO 1642.2 Annex D kV min. 3,0 mm  max. 8 8
Povrchový odpor

IEC
249-12.9.1

min.

     
Vnútorná rezistivita

IEC
249-12.9.1

min.      
Stratový činiteľ tg δ pri 50 Hz

ISO1642.2
Annex F

max. 3,0 mm    
Dielektrické číslo ε r pri 1 MHz

ISO1642.2
Annex F

max. 3,0 mm    
Odolnosť proti plazivým prúdom – index (CTI) IEC 112 min.   100 100
Elektrolytická korozívnosť

IEC
249-1.2.5.

stupeň max. D/5  
Tvarová stálosť podľa Martensa ISO 2578 °C min. 120 120
Tepelná trieda       E E
Horľavosť ISO1642.2        
Vertikálna skúška Annex J        

 

Dodacie normy podľa typov

  TEXT  J TEXT  T
Typ podľa ISO/DIS 1642.2 TCF-5 (PF CC 1) TCF-1 (PF CC 2)
Porovnateľné DIN 7735 Hgw 2082 Hgw 2082.5
NEMA C,L CE
Zloženie Základ Bavlna Bavlna
Živica Fenolická Fenolická

 

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt