Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Strojová lepenka MACHINENPRESSPAN

Trieda tepelnej odolnosti A (105°C)

Použitie : Razené a tvarované dielce, cievkové telesá, krycie izolácie, razené podložky.

Rozmery a formáty
typ hrúbka v mm toler
+- mm
plošná
hmot-nosť
g/m
2
toler
+-%
povrch. výťažnosť
cca m2/kg
merná hmot-nosť
g/cm
3
štand. šírka role (cca mm)
 šarža WK
štand. šírka role (cca mm)
šarža WT
PSP 3020 0,10 0,10 0,01 120 10 8,3 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,15 0,15 0,02 180 10 5,6 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,20 0,20 0,02 240 10 4,2 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,25 0,25 0,02 300 10 3,3 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,30 0,30 0,03 360 10 2,8 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,40 0,40 0,04 480 10 2,1 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,50 0,50 0,05 600 10 1,7 1,00-1,20 1200 bzw. 600 2000 bzw. 1000
PSP 3020 0,60 0,60 0,05 720 10 1,4 1,00-1,20 1200 bzw. 600 1000
PSP 3020 0,70 0,70 0,05 840 10 1,2 1,00-1,20 1200 bzw. 600 1000
PSP 3020 0,80 0,80 0,05 960 10 1,0 1,00-1,20 1200 bzw. 600 1000
PSP 3020 0,90 0,90 0,05 1080 10 0,9 1,00-1,20 1200 bzw. 600 1000
PSP 3020 1,00 1,00 0,07 1200 10 0,8 1,00-1,20 1200 bzw. 600 1000

 

Technické údaje
typ hrúbka v mm pevnosť v ťahu N/mm2 rozťažnosť % prierazné napätie kV/mm obsah poplola % zmrštiteľ-nosť % nasia-kavosť %
pozdĺž naprieč pozdĺž naprieč
PSP 3020 0,10 0,10 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=8 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,15 0,15 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=8 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,20 0,20 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=8 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,25 0,25 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=8 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,30 0,30 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,40 0,40 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,50 0,50 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,60 0,60 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,70 0,70 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,80 0,80 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 0,90 0,90 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8
PSP 3020 1,00 1,00 >=65 >=35 >=2,5 >=6,5 >=10 <=5 <=2 <=8

Dodávky: v roliach, štandardný priemer dutinky 70 mm

typ 3030 v tabuliach 800 x 1200 a  600 x 800 mm (WK); 1000 x 2100, 1000 x 1050 a 700 x 1000  mm (WZ).

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt