Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Transformátorová lepenka

Trieda tepelnej odolnosti A (105°C)

Použitie: Izolačné konštrukčné prvky v olejových transformátoroch, polohová izolácia a izolácia telesa.

Rozmery a formáty
typ hrúbka v mm toler
+- mm
plošná
hmot-nosť
g/m
2
toler
+-%
povrch. výťažnosť
cca m2/kg
merná hmot-nosť
g/cm
3
štand. šírka role (cca mm)
 šarža WK
štand. šírka role (cca mm)
šarža WT
PSP 3055 0,05 0,05 0,005 60 10 16,7 1,00-1,30 1240 -
PSP 3020 0,075 0,75 0,007 90 10 11,1 1,00-1,30 1240 -
PSP 3055 0,10 0,10 0,01 125 10 8,0 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,15 0,15 0,02 185 10 5,4 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,20 0,20 0,02 250 10 4,0 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,25 0,25 0,02 310 10 3,3 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,30 0,30 0,03 375 10 2,7 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,40 0,40 0,04 500 10 2,0 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,50 0,50 0,05 625 10 1,6 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,60 0,60 0,05 750 10 1,3 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 0,70 0,70 0,05 875 10 1,1 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 0,80 0,80 0,05 1000 10 1,0 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 0,90 0,90 0,05 1125 10 0,9 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 1,00 1,00 0,07 1250 10 0,8 1,00-1,30 1240 1000

 

Technické údaje
typ hrúb-ka v mm pevnosť v ťahu N/mm2 rozťažnosť % prierazné napätie kV/mm obsah poplola % zmrštiteľ-nosť % nasia-kavosť %
pozdĺž naprieč pozdĺž naprieč
PSP 3055 0,05 0,05 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3020 0,075 0,75 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,10 0,10 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,15 0,15 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,20 0,20 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,25 0,25 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,30 0,30 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,40 0,40 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,50 0,50 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,60 0,60 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,70 0,70 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,80 0,80 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,90 0,90 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 1,00 1,00 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8

Dodávky: v roliach, štandardný priemer dutinky 70 mm

typ 3050 v hrúbkach od 0,40 – 5,0 mm v tabuliach 1000 x 2100, 1000 x 1050 a 700 x 1000 mm

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt