Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Transformátorová lepenka

Trieda tepelnej odolnosti A (105°C)

Použitie: Izolačné konštrukčné prvky v olejových transformátoroch, polohová izolácia a izolácia telesa.

Rozmery a formáty
typ hrúbka v mm toler
+- mm
plošná
hmot-nosť
g/m
2
toler
+-%
povrch. výťažnosť
cca m2/kg
merná hmot-nosť
g/cm
3
štand. šírka role (cca mm)
 šarža WK
štand. šírka role (cca mm)
šarža WT
PSP 3055 0,05 0,05 0,005 60 10 16,7 1,00-1,30 1240 -
PSP 3020 0,075 0,75 0,007 90 10 11,1 1,00-1,30 1240 -
PSP 3055 0,10 0,10 0,01 125 10 8,0 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,15 0,15 0,02 185 10 5,4 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,20 0,20 0,02 250 10 4,0 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,25 0,25 0,02 310 10 3,3 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,30 0,30 0,03 375 10 2,7 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,40 0,40 0,04 500 10 2,0 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,50 0,50 0,05 625 10 1,6 1,00-1,30 1240 2000 v 1000
PSP 3055 0,60 0,60 0,05 750 10 1,3 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 0,70 0,70 0,05 875 10 1,1 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 0,80 0,80 0,05 1000 10 1,0 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 0,90 0,90 0,05 1125 10 0,9 1,00-1,30 1240 1000
PSP 3055 1,00 1,00 0,07 1250 10 0,8 1,00-1,30 1240 1000

 

Technické údaje
typ hrúb-ka v mm pevnosť v ťahu N/mm2 rozťažnosť % prierazné napätie kV/mm obsah poplola % zmrštiteľ-nosť % nasia-kavosť %
pozdĺž naprieč pozdĺž naprieč
PSP 3055 0,05 0,05 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3020 0,075 0,75 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,10 0,10 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,15 0,15 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,20 0,20 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,25 0,25 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=9,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,30 0,30 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,40 0,40 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,50 0,50 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,60 0,60 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,70 0,70 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,80 0,80 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 0,90 0,90 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8
PSP 3055 1,00 1,00 >=70 >=50 >=6,0 >=8.0 >=10,5 <=2 <=1,2 <=8

Dodávky: v roliach, štandardný priemer dutinky 70 mm

typ 3050 v hrúbkach od 0,40 – 5,0 mm v tabuliach 1000 x 2100, 1000 x 1050 a 700 x 1000 mm

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt