Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Základné typy PREPREGOV

Charakteristika: PREPREGY sú polosuché impregnované materiály zložené zo základného podkladového materiálu ako nosiča, ktorý je impregnovaný modifikovanou živicou. Výber použitých komponentov je koncipovaný so zameraním na dosiahnutie požadovaných mechanic-kých, elektro a tepelnoizolačných vlastností. Vyrába sa v tvare pások alebo rolí s použitím ako polohová a povrchová izolácia, izolácia vinutia, lepiaca fólia najmä v suchých transformátoroch a vysokonapäťových strojoch.

Základné typy PREPREGOV
Typ Základný materiál - nosič Typ živice Tep. - izol. trieda
Viacvrstvový izolačný materiál - PREPREG
EVBD Trivoltherm P Epoxid B/F
EVBE Trivoltherm P Epoxid F
NVBE Trivoltherm N Epoxid F
EVID Trivoltherm P Polyesterimid F
PVBD Akaol PH Epoxid F
Vlákninový PREPREG
ELBD Polyester.ťahaná vláknina Epoxid B
EFBD Polyester.spevnená vláknina Epoxid B
EFBE Polyester.spevnená vláknina Epoxid F
EFID Polyester.spevnená vláknina Polyesterimid F
GWID Sklená vláknina Polyesterimid F
Tkaninový  PREPREG
GGID Sklená tkanina Polyesterimid F
GGID-H Sklená tkanina Polyesterimid H
GGID-HT Sklená tkanina Polyesterimid H
GGBD Sklená tkanina Epoxid B/F
GGBE Sklená tkanina Epoxid F
GRBE Sklená tkanina roving Epoxid F
GGHH Sklená tkanina Polyimid C
GGUG Sklená tkanina Epoxid modifikovaný F

 

Technické údaje - rozmery
Typ Prepregu Hrúbka
v mm
Toler.
+-%
Plošná
hmot.
g/m2
Toler.
+-%
Pov.
výťažnosť
ca. m2/kg
Štandardná
šírka dutinky
Štandardná
šírka ca.mm
GGBD 4004 0,46 10 540 15 1,8 70 1220
GGBE 1009 0,13 15 196 15 5,1 70 1220
GGBE 2005 0,19 15 290 15 3,4 70 1520
GGBE 4004 0,46 10 540 15 1,8 70 1520
GGHH 1005 0,12 15 160 15 6,3 70 935
GGHH2005 0,20 15 284 15 3,5 70 935
GGID 0909 0,14 15 176 15 5,7 70 Podľa
dohody
GGID 1609 0,22 15 304 15 3,3 70
GGID 2707 0,38 10 480 15 2,1 70
GGID 0909-H 0,14 15 176 15 5,7 70 max do 1640 mm
GGID 1609-H 0,22 15 304 15 3,3 70
GGID 2707-H 0,34 10 480 15 2,1 70
GGID 0909-HT 0,14 15 176 15 5,7 70  
GGID 1609-HT 0,22 15 304 15 3,3 70  
GGID 2707-HT 0,34 10 480 15 2,1 70  
GGUG 1106 0,10 15 170 15 5,9 70 1200
GRBD 2303 0,70 15 280 15 3,6 70 1000
GRBE 4501 1,80 15 515 15 1,9 262 1370
GRBE 6901 2,20 15 780 15 1,3 262 1540

 

Technické údaje – vlastnosti
Typ Prepregu Hrúbka
nosič v mm
Hmostnosť
nosič g/m
2
Nános živice
ca. g/m
2
Toko-
vistosť
ca. %
Vytvr-
denie
čas v min.
Vytvr-
denie
teplota
°C
Sklad.
mes./
°C
GGBD 4004 0,400 390 140 14 20-120 120 6/23
GGBE 1009 0,090 106 90 25 180-20 140-160 6/23
GGBE 2005 0,175 200 90 10 180-20 140-160 6/23
GGBE 4004 0,400 390 150 10 180-20 140-160 6/23
GGHH 1005 0,095 105 55 7 120 160-200 6/23
GGHH2005 0,175 200 64 10 120 160-200 6/23
GGID 0909 0,090 88 88 25 120-60 120-160 6/23
GGID 1609 0,150 163 141 25 120-60 120-160 6/23
GGID 2707 0,280 275 205 25 120-60 120-160 6/23
GGID 0909-H 0,090 88 88 30 120-60 120-160 6/23
GGID 1609-H 0,150 163 141 30 120-60 120-160 6/23
GGID 2707-H 0,260 275 205 25 120-60 120-160 6/23
GGID 0909-HT 0,090 88 90 25 120-60 120-160 6/23
GGID 1609-HT 0,150 163 140 25 120-60 120-160 6/23
GGID 2707-HT 0,260 275 205 25 120-60 120-160 6/23
GGUG 1106 0,090 110 60 - 720 140 6/23
GRBD 2303 - 220 50 - 120 20-120 6/23
GRBE 4501 - 450 65 - 180-20 140-160 6/23
GRBE 6901 - 685 95 - 180-20 140-160 6/23

Popis  a  vysvetlivky  typového  označenia  :

Prvé písmeno - nosič   Druhé písmeno – druh nosiča
A–aramidové vlákna KEVLAR®,TWARON®   D-fólia
B-celulózové vlákna   F-spevnená tkanina
E-polyesterové vlákna (PET)   G-tkanina 
G-sklené vlákna   L- ozdĺžna vláknina  
H-polyimid (PI) KAPTON®   P-papier
K-karbónové vlákna   R-tkanina roving
M-zmes vlákien   T-lepenka
N-aramidové vlákna NOMEX®   V-viacvrstvový laminát
P-polyethylen-naphtalat (PEN)   W-chlpatá vláknina
Q-anorganické vlákna   X-vláknina z krátkych vlákien
     
Tretie písmeno – impregnačné spojivo   Štvrté písmeno – teplota vytvrdenia (podľa IEC)
A-polyamidová živica   D-do 120 °C
B-epoxidová živica   E-do 140 °C
C-triacínová živica   F-do 160 °C
D-polyesterová živica   G-do 180 °C 
G-cykloalfatická živica   H-do 200 °C
H-polyimidová živica   I-do 220 °C

I-polyesterimidová živica

   

S-silikónová živica

   

U-modifikovaná epoxidová živica

   

 

Prvé dvojčíslie násobené 10 = hmotnosť nosiča prepregu v g/m2 (neimpregnovaný stav) 

Druhé dvojčíslie násobené 10 = obsah presýtenia nosiča impregnantom v % 

Dodatok VST   – špeciálne prevedenie živice
Dodatok H       – odkaz na tepelnoizolačnú triedu
Dodatok HT     – odkaz na tepelnoizolačnú triedu s špeciálnou živicou 

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt