Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Vinuté rúry z tvrdenej sklenej tkaniny

Trieda tepelnej odolnosti B a F

Typ: Vinuté rúry z tvrdenej sklenej tkaniny – Hgw 2375 (tepl.tr.B )
         Vinuté rúry z tvrdenej sklenej tkaniny – Hgw 2375.4 (tepl.tr.F )

Charakteristika: Vinuté rúry z tvrdenej sklenej tkaniny sa vyrábajú z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice ako spojiva. Majú veľmi dobré mechanické a elektroizolačné vlastnosti a sú vhodné na používanie v sťažených klimatických podmienkach.

Rozmery: Vyrábajú sa od vnútorného priemeru 13 mm do 400 mm, hrúbky stien od 2,0 do 20 mm a dĺžky 1000 mm. Iné rozmery po dohode s výrobcom.

Technické vlastnosti

VLASTNOSTI

MERACIE
JEDNOTKY

HODNOTA

Hgw 2375 Hgw 2375.4
Hustota kg . m-3 1600 -1800 1600 -1800
Pevnosť v ohybe, najmenej Mpa 300 280
Pevnosť v tlaku, najmenej Mpa 150 150
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ω 1,0 . 1011 1,0 . 10118
Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90°C pre 20 mm, najmenej kV 25 35
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 °C, najmenej kV.mm-1 10 10
Tepelná trieda   B (130°C) F(155°C)

Dodacie normy:   DIN 7735/2 Hgw 2375 ;  ( PN 644645 )
Opracovanie a skúšanie:  podľa STN 220205 a STN 644001

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt