Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::WACOSIT

Elektroizolačné tyče, vinuté rúry a profily spevnené sklenými vláknami.

Charakteristika: Pod označením Wacosit dodávame špeciálne lisované materiály vyrobené na báze živíc zosilnených sklenými vláknami. Vyrábané sú v širokom sortimente profilov, v tvaroch tyčí alebo rúr v kombinácií s vinutými vrstvami sklenej tkaniny. Vďaka technológii výroby sa vyznačujú vynikajúcimi elektroizolačnými a mechanickými vlastnosťami, tvarovou stálosťou a ľachkou opracovateľnosťou, ako aj neobmedzenou životnosťou a chemickou odolnosťou aj v najnáročnejšom prostredí. Podľa použitého typu živice sú zaradené do tepelnoizolačnej triedy F alebo H a po dohode s odberateľom je možné sklené vlákna alternovať uhlíkovými, alebo aramidovými vláknami.

Použitie: Používajú sa napríklad ako distančné izolácie vo vinutí, drážkové uzávery v rotoroch, konštrukčný materiál, bandážovacie krúžky, bezpečnostné náradie vo vysokonapäťových zariadeniach a pod.

Mechanické vlastnosti

typ profilu

špecifická
hmotnosť
Cca g/cm3
pevnosť v
ťahu pozdĺž
N/mm2
pevnosť v tlaku kolmo
N/mm2
pevnosť
v ohybe
N/mm2
model
elasticity
N/mm2
lin.tepelná
roztiaž-nosť
K -1
nasiaka-
vosť
cca %
sklo+epoxid 2,1 700 450 900 35 x 10 3 10 x 10 -6 0,2 - 0,3
sklo+polyester 1,9 700 450 800 35 x 10 3 10 x 10 -6 1
uhlík+epoxid 1,6 1400 1100 1500 130 x 10 0,2 x 10 -6 0,2

 

Elektroizolačné vlastnosti
typ profilu pevnosť
v prieraze
kV/cm
dielektrická konšt.
50 Hz-1 MHz
stra-tový
činiteľ
%
povr-chový
odpor
Ω/tvar
pevnosť
plaz.
prúd
CTI
prechod.
odpor
Ω/cm
odolnosť
svet.
oblúk
sec
sklo+epoxid >15 5 - 5,5 0,03 1012 300 >1014 60-120
sklo+polyester >15 4,8 0,03 1012 -1014 600 3 - 1013 80-120

 

Ďalšie vlastnosti

profil
podľa
zloženia

podiel
kompo-
nent v %
teplotná odolnosť typ podľa
živice
teplotná
trieda
°C
modul
roztiažnosti
Gpa
roztiažnosť
v ohybe
%
trvalo
°C

nárazovo °C

sklené vlákna 75 80 10 polyesterová 155 3,6 - 4,7 2 až 5
epoxidová živica 25 vinylesterová 160 3,4 - 3,5 5 až 7
  epoxidová 180 2,8 - 3,6 2 až 10

Poznámka: Všetky štandardné rozmery profilov, ďalšie technické údaje  a dodacie podmienky  je potrebné konzultovať s dodávateľom. Jednotlivé objednávky a stanovenie konkrétnych dodacích podmienok (pokiaľ nie je dohodnuté inak) sa riešia zákazkovou formou u dodávateľa.

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt