Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej sklenej tkaniny FR-5

Trieda tepelnej odolnosti F 

 Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže  a epoxidovej živice. Okrem dobrých mechanických, elektroizolačných a fyzikálnych vlastností má vysokú klimatickú odolnosť a minimálnu nasiakavosť. Vysoká dielektrická pevnosť a nízky dielektrický stratový činiteľ, dobrá mechanická pevnosť pri nízkej špecifickej hmotnosti, vysoká tepelná odolnosť a samozhášavosť triedy V-0 predurčujú daný materiál na použitie v elektrozariadeniach s plným elektrickým výkonom.

 Výrobné rozmery :  1120 mm x 1220 mm od 0,2 do 3,0 mm, 1050 mm x 2050 mm od 3,0 do 80 mm;  tolerancie na formát +/- 50 mm

 Technické údaje :

 

VLASTNOSTI

MERACIE JEDNOTKY HODNOTA
Hustota 3 g/cm 1,7-2,0
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, najmenej MPa 350
Rázová húževnatosť, najmenej -2 kJ.m 100
Pevnosť v tlaku, najmenej MPa 200
Pevnosť v ťahu, najmenej MPa 200
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ohm 45.10
Permivtivita ε pri 50 Hz, najviac   5,5
Stratový činiteľ tgδ pri 50 Hz, najviac   0,04

Prierazné napätie kolmo na vrstvy v oleji pri 90°C,

najmenej v smere vrstiev

k/V3 mm

 kV/25 mm

30

35

Rázová húževnatosť podľa Charpyho 2 KJ/m 22
Nasiakavosť po 24 h vov vode, najviac pre hr. 3,0 mm mg 22
Porovnávací index odolnosti proti plazivým prúdom CTI 200
Tepelná trieda   F(155°C)

 Dodávky:  v tabuliach

Dodacie normy:   podľa DIN 7735 Hgw 2372.2

 

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt