Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::WACOSIT UL94 V-0

Sklené vlákna - polyesterová živica   

 

Charakteristika :  Extrudované termosetické  profily so vlastnosťou samozhášavosti V-0 s UL certifikátom na báze sklených vlákien a polyesterovej živice.   

Použitie :  Používajú sa napríklad ako distančné izolácie vo vinutí, drážkové uzávery v rotoroch, konštrukčný materiál, bandážovacie krúžky, bezpečnostné náradie vo vysokonapäťových zariadeniach a pod.  

Vlastnosti :

 
Vlastnosť Jednotka Hodnota Norma
Obsah živice % z celku cca 30 DIN EN 2746
Obsah plniva (sklené vlákna) % z celku cca 70 DIN EN 2746
Merná hmotnosť g/m2 cca 1,8 DIN 53 479
E-modul, ťah v smere vlákien GPa >=35 DIN EN ISO 527-4
Prierazné napätie kV/mm >=5 DIN EN 60626
Koef.roztiažnosti v smere vlákien K-1 cca 7.10-6 DIN VDE 0304-1
Koef. rozťažnosti kolmo na vlákna K-1 cca 48.10-6 DIN VDE 0304-1
Nasiakavosť % cca 1,0 DIN
Tepelná vodivosť W/m.K 0,22-0,25 DIN
Trieda horľavosti-samozhášavé - V 0 UL 94

  

Upozornenie : Uvedené vlastnosti ovplyvňuje štruktúra a tvar konkrétnych profilov a preto nemusia byť vždy úplne zhodné s tabuľkovými hodnotami.  

 

Poznámka : Všetky štandardné rozmery profilov, ďalšie technické údaje  a dodacie podmienky  je potrebné konzultovať s dodávateľom. Jednotlivé objednávky a stanovenie konkrétnych dodacích podmienok (pokiaľ nie je dohodnuté inak) sa riešia zákazkovou formou u dodávateľa.

 

 

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt