Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

DLX - Elektroizolačné materiály

DLX družstvo vzniklo v roku 1995 ako obchodno – poradenská spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou elektroizolačných materiálov pre elektrotechnický, energetický a strojárenský priemysel. Vďaka úzkej a výhradnej spolupráci s významným európskym výrobcom – skupinou KREMPEL GROUP , ktorá zabezpečuje výrobu kompletného sortimentu elektroizolantov najmä pre potreby výrobcov a opravárov elektromotorov, transformátorov a generátorov, dosiahla naša spoločnosť významné postavenie na trhoch v SR aj ČR. Dnes je schopná doporučiť a materiálovo zabezpečiť aj najnáročnejšie a najkvalitnejšie izolačné systémy potrebné pre také aplikácie, ako je výroba a údržba VN a trakčných motorov alebo generátorov. Napriek tomu stratégia spoločnosti myslí aj na menej náročných zákazníkov a ich požiadavky, preto je v našom sklade vždy k dispozícií aj bežný elektroizolačný materiál, ako napr. drážkové a fázové izolácie, izolačné hadičky, konštrukčné izolančné dosky, rúry a tyče alebo elektroizolačné pásky. V rámci prispôsobovania sa požiadavkám trhu spoločnosť ponúka stále vo väčšej miere elektroizolanty prispôsobené tvarom alebo rozmermi konkrétnym požiadavkám zákazníkov, čo v kategórií flexibilných materiálov znamená konkrétne šírky, a v kategórií pevných materiálov možnosť rezania do formátov aj podľa výkresu. Za týmto účelom bolo zriadené opracovacie centrum, ktoré sa bude rozvíjať za účelom zbaviť zákazníka starostí so spracovaním materiálu a likvidáciou odpadu.

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt