Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

DLX - Elektroizolačné materiály

DLX družstvo vzniklo v roku 1995 ako obchodno – poradenská spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou elektroizolačných materiálov pre elektrotechnický, energetický a strojárenský priemysel. Vďaka úzkej a výhradnej spolupráci s významným európskym výrobcom – skupinou KREMPEL GROUP , ktorá zabezpečuje výrobu kompletného sortimentu elektroizolantov najmä pre potreby výrobcov a opravárov elektromotorov, transformátorov a generátorov, dosiahla naša spoločnosť významné postavenie na trhoch v SR aj ČR. Dnes je schopná doporučiť a materiálovo zabezpečiť aj najnáročnejšie a najkvalitnejšie izolačné systémy potrebné pre také aplikácie, ako je výroba a údržba VN a trakčných motorov alebo generátorov. Napriek tomu stratégia spoločnosti myslí aj na menej náročných zákazníkov a ich požiadavky, preto je v našom sklade vždy k dispozícií aj bežný elektroizolačný materiál, ako napr. drážkové a fázové izolácie, izolačné hadičky, konštrukčné izolančné dosky, rúry a tyče alebo elektroizolačné pásky. V rámci prispôsobovania sa požiadavkám trhu spoločnosť ponúka stále vo väčšej miere elektroizolanty prispôsobené tvarom alebo rozmermi konkrétnym požiadavkám zákazníkov, čo v kategórií flexibilných materiálov znamená konkrétne šírky, a v kategórií pevných materiálov možnosť rezania do formátov aj podľa výkresu. Za týmto účelom bolo zriadené opracovacie centrum, ktoré sa bude rozvíjať za účelom zbaviť zákazníka starostí so spracovaním materiálu a likvidáciou odpadu.

Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt