Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::VERDUR H

Tepelná trieda 190°C

Štruktúra a charakteristika:

VERDUR H je samostatná vrstva KREMPEL-ovej tvrdenej sklenej tkaniny na použitie v tepelnej triede do 180°C. Ako základný materiál používame bazalkalidové sklené tkanivo v ľanovom tkanom viazaní. Tento materiál impregnujeme so špeciálne vyvinutou a optimizovanou epoxidovou živicou. Živicová impregnácia s následným vytvrdzovaním významne zvyšuje isté charakteristiká, ako napr. elektrické prierazné napätie a tlakovú stabilitu v porovnaní s nespracovanou sklenou tkaninou. Dodatočné tepelné ošetrenie VERDUR H nie je požadované, pretože po impregnácii sa živicová matrica vytvrdzuje beztlakovo, takže je kompletne zosieťovaná. Pre väčšiu časť aplikácií sa VERDUR H navyše poskytuje s lepivou vrstvou na jednej, alebo obodvoch stranách. Tieto epoxidovo-živicové lepiace vrstvy sú predsušené, ale ešte v reaktívnom B-stave. Pri použití vytvrdzovaným teplom sa roztekajú a spájajú vodiče, aby na záver zmenili svoju štruktúru do konzistentného C-stavu.

VERDUR H s lepivou vrstvou na jednej, alebo obodvoch stranách sa používa predovšetkým ako medzizávitová, alebo drážková izolácia na spájanie medených vodičov v rotorovom vinutí turbogenerátorov.

Podmienky tvrdnutia:

Verdur-Typ Vytvr.lepiacej vrstvy (h/°C)
Verdur H.. .. ..1H/2H 2 h/180°C

Štandardné typy:

Typ Lepiaca vrstva
Verdur H 092 .. .. 00 alebo 1H alebo 2H
Verdur H 122 .. .. 00 alebo 1H alebo 2H

Presná štruktúra VERDUR H-štandardného typu je označená znakom a číslom kombinácií. Minimálné množstvá, hodnoty a špecifikácie objednávok VERDUR H poskytujeme na dopyt.

Opisy:

VERDUR H 00 0 0 X
Samostatná vrstva tvr. sklotkaniny Typ živice: Epoxidová (vysoká teplota) 00x10=Pokrytie živicou v g/m2 0:10=Materiálová hrúbka v mm Lepivá vrstva Teplota mäknutia vytvrdenej lepivej vrstvy

Opisy:

VERDUR H 12 2 2 H
Samostatná vrstva tvr. sklotkaniny Typ živice: epoxidová (vysoká teplota) Pokrytie živicou 12x10=120 g/m2 Materiálová hrúbka 2:10=0,2 mm Lepivá vrstva na oboch stranách Teplota mäknutia ≥180°C

Technické údaje pre VERDUR H

Rozmery a formáty VERDUR H:

Typ Nomin hrúb-ka Tole-rancia Pokry-tie živice Lepi-vá vrst-va Lepivé pokry-tie na každej strane približ-né g/m2 Plošná hmot-nosť g/m2 Tole-ran-cia ±% Plošné vyu-žitie približ-né m2kg Štan-dardná dutin-ka Štan-dardná šírka hlav-ných návinov približná mm
VERDUR H 092 00 0,19 10 85 - - 250 5 3,6 70 1200
VERDUR H 092 1H 0,23 12 85 +/- 25 275 10   70 1200
VERDUR H 092 2H 0,24 15 85 +/+ 25   10 3,3 70 1200
VERDUR H 122 00 0,20 10 115 - - 285 5 3,5 70 1200
VERDUR H 122 1H 0,22 15 115 +/- 25 310 10 3,2 70 1200
VERDUR H 122 2H 0,24 10 115 +/+ 25 335 10 3,0 70 1200

Charakteristické hodnoty VERDUR H:

Typ Nomin. hrúbka mm Pevnosť v ťahu pozdĺžna N/10 mm Prierazné napätie kV
VERDUR  H 092 00 0,19 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 092 1H 0,23 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 092 2H 0,24 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 122 00 0,20 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 122  1H 0,22 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 122 2H 0,24 ≥300 ≥1,5

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt