Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::VERDUR H

Tepelná trieda 190°C

Štruktúra a charakteristika:

VERDUR H je samostatná vrstva KREMPEL-ovej tvrdenej sklenej tkaniny na použitie v tepelnej triede do 180°C. Ako základný materiál používame bazalkalidové sklené tkanivo v ľanovom tkanom viazaní. Tento materiál impregnujeme so špeciálne vyvinutou a optimizovanou epoxidovou živicou. Živicová impregnácia s následným vytvrdzovaním významne zvyšuje isté charakteristiká, ako napr. elektrické prierazné napätie a tlakovú stabilitu v porovnaní s nespracovanou sklenou tkaninou. Dodatočné tepelné ošetrenie VERDUR H nie je požadované, pretože po impregnácii sa živicová matrica vytvrdzuje beztlakovo, takže je kompletne zosieťovaná. Pre väčšiu časť aplikácií sa VERDUR H navyše poskytuje s lepivou vrstvou na jednej, alebo obodvoch stranách. Tieto epoxidovo-živicové lepiace vrstvy sú predsušené, ale ešte v reaktívnom B-stave. Pri použití vytvrdzovaným teplom sa roztekajú a spájajú vodiče, aby na záver zmenili svoju štruktúru do konzistentného C-stavu.

VERDUR H s lepivou vrstvou na jednej, alebo obodvoch stranách sa používa predovšetkým ako medzizávitová, alebo drážková izolácia na spájanie medených vodičov v rotorovom vinutí turbogenerátorov.

Podmienky tvrdnutia:

Verdur-Typ Vytvr.lepiacej vrstvy (h/°C)
Verdur H.. .. ..1H/2H 2 h/180°C

Štandardné typy:

Typ Lepiaca vrstva
Verdur H 092 .. .. 00 alebo 1H alebo 2H
Verdur H 122 .. .. 00 alebo 1H alebo 2H

Presná štruktúra VERDUR H-štandardného typu je označená znakom a číslom kombinácií. Minimálné množstvá, hodnoty a špecifikácie objednávok VERDUR H poskytujeme na dopyt.

Opisy:

VERDUR H 00 0 0 X
Samostatná vrstva tvr. sklotkaniny Typ živice: Epoxidová (vysoká teplota) 00x10=Pokrytie živicou v g/m2 0:10=Materiálová hrúbka v mm Lepivá vrstva Teplota mäknutia vytvrdenej lepivej vrstvy

Opisy:

VERDUR H 12 2 2 H
Samostatná vrstva tvr. sklotkaniny Typ živice: epoxidová (vysoká teplota) Pokrytie živicou 12x10=120 g/m2 Materiálová hrúbka 2:10=0,2 mm Lepivá vrstva na oboch stranách Teplota mäknutia ≥180°C

Technické údaje pre VERDUR H

Rozmery a formáty VERDUR H:

Typ Nomin hrúb-ka Tole-rancia Pokry-tie živice Lepi-vá vrst-va Lepivé pokry-tie na každej strane približ-né g/m2 Plošná hmot-nosť g/m2 Tole-ran-cia ±% Plošné vyu-žitie približ-né m2kg Štan-dardná dutin-ka Štan-dardná šírka hlav-ných návinov približná mm
VERDUR H 092 00 0,19 10 85 - - 250 5 3,6 70 1200
VERDUR H 092 1H 0,23 12 85 +/- 25 275 10   70 1200
VERDUR H 092 2H 0,24 15 85 +/+ 25   10 3,3 70 1200
VERDUR H 122 00 0,20 10 115 - - 285 5 3,5 70 1200
VERDUR H 122 1H 0,22 15 115 +/- 25 310 10 3,2 70 1200
VERDUR H 122 2H 0,24 10 115 +/+ 25 335 10 3,0 70 1200

Charakteristické hodnoty VERDUR H:

Typ Nomin. hrúbka mm Pevnosť v ťahu pozdĺžna N/10 mm Prierazné napätie kV
VERDUR  H 092 00 0,19 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 092 1H 0,23 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 092 2H 0,24 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 122 00 0,20 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 122  1H 0,22 ≥300 ≥1,5
VERDUR H 122 2H 0,24 ≥300 ≥1,5

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt