Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti.
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::MICA-Therm M

Ohybné sľudové dosky              

 Charakteristika: Dosky sú vyrobené z sľudového laminátu a silikónovej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornou tepelnou odolnosťou, dobrými elektroizolačnými  vlastnosťami, nízkou reaktivitou s chemickými zlúčeninami a absorciou vody. Je vhodný na použitie vo všetkých oblastiach priemyslu, najmä ako tepelno a elektroizolačný materiál, aj ako plnohodnotná náhrada za azbest..

Technické údaje – mechanické vlastnosti:

 

Vlastnosť

Štandard (skúšobná metóda)

Hodnota

Merná jednotka

Zloženie            Mica

                          Silikónová živica         

 

90

10

%

%

Merná hmotnosť

IEC 371 - 2

2,2

g/cm3

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy bez zárezu

IEC 371-2: 20°C at.vlhkosť 50%

180

N/mm

Tepelná odolnosť         prevádzková

                                     max. nárazová

 

500

700

°C

°C

Strata hmotnosti

IEC 371-2 (2 hod. pri 450°C)

        < 1

%

Tepelná roztiažnosť / doska 

 

1,00E-05

K-1

Tepelná vodivosť pozdĺžne / doska

 

3,00

W /m°K

Tepelná vodivosť kolmo / doska

 

0,30

W /m°K

Nasiakavosť

IEC 371-2 (24 hod. pri 20 °C)

 < 0,5

%

Odolnosť – prierazné napätie

IEC 371-2 ( pri 20 °C)

25

kV/ mm

Pevnosť v ťahu

ISO 527 ( pri 20 °C)

155

MPa

Požiarny odolnosť - samozhášavosť

UL94

V – 0

 

 Dodacie podmienky : 

hrúbky dosiek v mm

dovolená odchýlka – tolerancia v %

formát dosky v mm

od 0,20 do 1,50

-7 / +7

1200 x 1000

           od 1,51 do 6,00

-5 / +7

1220 x 1020

od 6,10 do 40,00

-4 / +5

1220 x 1020

od 40,1 do 75,00

-2 / +3

1220 x 1020

 

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt