Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti.
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdeného papiera KART KE

Trieda tepelnej odolnosti E

Charakteristika: Dosky sú vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikovanej fenolickej živice ako spojiva.

Použitie: Doporučuje sa ako konštrukčný a izolačný materiál v zariadeniach a prístrojoch, pri stavbe transformátorov vo forme izolačných medzistien, rôznych konštrukčných prvkov, krytov, vložiek. Pre vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť sú vhodné k výrobe izolačných tiahel a dielcov elektrických rozvodní.

Rozmery a formáty: 1050 x 2050 mm, 1250 x 2750 mm, 1150 x 2150 mm, 1150 x 2750 mm v hrúbkach od 0,5 do 100 mm. Iné rozmery po vzájomnej dohode.

Technické údaje – mechanické vlastnosti
  Skúšobná metóda Jednotka Skúšaná hrúbka KART KE
Špecifická  váha ISO 1183 g/cm3   1,3 - 1,4

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy

ISO 1642.2
Annex A
MPa  min. 1,5 mm 135

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy bez zárezu

ISO 1642.2
Annex B
KJ/m2min. 5,0 mm 20
Pevnosť v tlaku ISO 178 MPa min.   110
Modul elasticity ISO 604 MPa min.   7 x 103

Odolnosť v tlaku paralelne na vrstvy

  MPa min.   150
Odolnosť proti štiepeniu   N min.   1700
Nasiakavosť ISO 1642.2 mg max.

Zhodné s vlastnosťami podľa ISO1642.2,tab.5

 

Technické údaje – elektrické a tepelné vlastnosti

  Skúšobná metóda Jednotka Skúšaná hr. dosky KART KE
Skúška1-min.napätim v oleji pri 90°C kolmo na vrstvy v smere vrstiev ISO 1642.2
Annex D

KV Min.

3,0 mm 15
15
Povrchový odpor

IEC
49-12.9.1

Ω min.   1 x 10 8
Vnútorná rezistivita

IEC
249-12.9.1

Ωm min.   1 x 10 8
Stratový činiteľ tg δ pri 50 Hz ISO 1642.2
Annex F
max. 3,0 mm 0,15
Dielektrické číslo εr pri 1 MHz ISO 1642.2
Annex F
max. 3,0 mm 5
Odolnosť proti plazivým prúdom – index (CTI)        IEC 112 min.   100
Elektrolytická korozívnosť

IEC 249-1.2.5

stupeň max. C/5
Tvarová stálosť podľa Martensa ISO 2578 °C min. 122
Tepelná trieda       E
Horľavosť ISO 1642.2      
Vertikálna skúška Annex J      

 

Dodacie normy

 

KART KE

Typ podľa ISO/DIS 1642.2 PF CP 1
Porovnateľné DIN 7735 Hp 2061
NEMA X, XP
Zloženie základ Papier
živica Fenolická
návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt