Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdeného papiera KART KE

Trieda tepelnej odolnosti E

Charakteristika: Dosky sú vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikovanej fenolickej živice ako spojiva.

Použitie: Doporučuje sa ako konštrukčný a izolačný materiál v zariadeniach a prístrojoch, pri stavbe transformátorov vo forme izolačných medzistien, rôznych konštrukčných prvkov, krytov, vložiek. Pre vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť sú vhodné k výrobe izolačných tiahel a dielcov elektrických rozvodní.

Rozmery a formáty: 1050 x 2050 mm, 1250 x 2750 mm, 1150 x 2150 mm, 1150 x 2750 mm v hrúbkach od 0,5 do 100 mm. Iné rozmery po vzájomnej dohode.

Technické údaje – mechanické vlastnosti
  Skúšobná metóda Jednotka Skúšaná hrúbka KART KE
Špecifická  váha ISO 1183 g/cm3   1,3 - 1,4

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy

ISO 1642.2
Annex A
MPa  min. 1,5 mm 135

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy bez zárezu

ISO 1642.2
Annex B
KJ/m2min. 5,0 mm 20
Pevnosť v tlaku ISO 178 MPa min.   110
Modul elasticity ISO 604 MPa min.   7 x 103

Odolnosť v tlaku paralelne na vrstvy

  MPa min.   150
Odolnosť proti štiepeniu   N min.   1700
Nasiakavosť ISO 1642.2 mg max.

Zhodné s vlastnosťami podľa ISO1642.2,tab.5

 

Technické údaje – elektrické a tepelné vlastnosti

  Skúšobná metóda Jednotka Skúšaná hr. dosky KART KE
Skúška1-min.napätim v oleji pri 90°C kolmo na vrstvy v smere vrstiev ISO 1642.2
Annex D

KV Min.

3,0 mm 15
15
Povrchový odpor

IEC
49-12.9.1

Ω min.   1 x 10 8
Vnútorná rezistivita

IEC
249-12.9.1

Ωm min.   1 x 10 8
Stratový činiteľ tg δ pri 50 Hz ISO 1642.2
Annex F
max. 3,0 mm 0,15
Dielektrické číslo εr pri 1 MHz ISO 1642.2
Annex F
max. 3,0 mm 5
Odolnosť proti plazivým prúdom – index (CTI)        IEC 112 min.   100
Elektrolytická korozívnosť

IEC 249-1.2.5

stupeň max. C/5
Tvarová stálosť podľa Martensa ISO 2578 °C min. 122
Tepelná trieda       E
Horľavosť ISO 1642.2      
Vertikálna skúška Annex J      

 

Dodacie normy

 

KART KE

Typ podľa ISO/DIS 1642.2 PF CP 1
Porovnateľné DIN 7735 Hp 2061
NEMA X, XP
Zloženie základ Papier
živica Fenolická
návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt