Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti.
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej sklennej tkaniny SILIKÓN

Trieda tepelnej odolnosti H

Charakteristika: Dosky sú vyrobené zo sklenej tkaniny ako výstuže a silikónovej živice ako spojiva.

Použitie: Vzhľadom na výborné dielektrické a tepelnoizolačné vlastnosti sa doporučuje ako izolač-ný materiál vo vysokofrekvenčnej technike.

Rozmery a formáty: 1000 x 1000 mm +- 50 mm v hrúbkach od 0,5 do 40,0 mm. Iné rozmery po vzá-jomnej dohode.

Technické údaje – vlastnosti
 

Jednotka

SKLOTEXT SILIKÓN
Hgw 2572

Špecifická  váha g/cm3 1,6 – 1,9

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy (20°C)

MPa 125
Odolnosť voči prieraznému napätiu:
- kolmo na vrstvy
- paralelne na vrstvy


kV/3 mm

kV/25 mm


15
25
Pevnosť v ťahu MPa 60
Modul elasticity MPa 13 x 103

Odolnosť v tlaku paralelne na vrstvy

MPa 160
Odolnosť - plazivé prúdy CTI 450
Nasiakavosť Mg max. 40

 

Dodacie normy
  SKLOTEXT SILIKON
Typ podľa :   PN-EN-60893 TSS  SIGC202
Porovnateľné DIN 7735 Hgw 2572
NEMA G 7
Zloženie základ Sklená tkanina
živica Silikónová
návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt