Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti.
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej sklennej tkaniny FR-4 S CU FÓLIOU

Trieda tepelnej odolnosti F

Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice. Okrem dobrých mechanických , elektroizolačných a fyzikálnych vlastností má vysokú klimatickú odolnosť a minimálnu nasiakavosť. Vysoká dielektrická pevnosť a nízky dielektrický stratový činiteľ, dobrá mechanická pevnosť pri nízkej špecifickej hmotnosti, vysoká tepelná odolnosť a samozhášavosť triedy V-0 predurčujú daný materiál na použitie v elektrozariadeniach s plným elektrickým výkonom. Kašírované s Cu fóliou o hrúbke 18 , 35 alebo 70 mm sa používajú v elektrotechnickom priemysle ako základný materiál na výrobu plošných spojov.

Výrobné rozmery: 1065 mm x 1155 mm od 0,8 do 3,0 mm

Dodávky: v tabuliach

Dodacie normy: podľa DIN 7735 Hgw 2372.1

Technické údaje

VLASTNOSTI

MERACIE JEDNOTKY

HODNOTA
Hustota g/cm3 1,7 – 2,0
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, najmenej MPa 340
Rázová húževnatosť, najmenej kJ . m-2 100
Pevnosť v tlaku, najmenej MPa 200
Pevnosť v ťahu, najmenej MPa 220
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ohm 5.104
Permitivita ε pri 50 Hz, najviac   5,5
Stratový činiteľ tgδ pri 50 Hz, najviac   0,04

Prierazné napätie
       kolmo na vrstvy v oleji pri 90°C, najmenej

       v smere vrstiev


KV/3 mm
kV/25 mm


30
35
Rázová húževnatosť podľa Charpyho KJ/m2 33
Nasiakavosť po 24 h vo vode, najviac
pre hr. 3,0 mm
mg 22
Porovnávací index odolnosti proti plazivým prúdom CTI 200
Tepelná trieda   B(130°C)

 

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt