Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej sklennej tkaniny FR-4 S CU FÓLIOU

Trieda tepelnej odolnosti F

Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice. Okrem dobrých mechanických , elektroizolačných a fyzikálnych vlastností má vysokú klimatickú odolnosť a minimálnu nasiakavosť. Vysoká dielektrická pevnosť a nízky dielektrický stratový činiteľ, dobrá mechanická pevnosť pri nízkej špecifickej hmotnosti, vysoká tepelná odolnosť a samozhášavosť triedy V-0 predurčujú daný materiál na použitie v elektrozariadeniach s plným elektrickým výkonom. Kašírované s Cu fóliou o hrúbke 18 , 35 alebo 70 mm sa používajú v elektrotechnickom priemysle ako základný materiál na výrobu plošných spojov.

Výrobné rozmery: 1065 mm x 1155 mm od 0,8 do 3,0 mm

Dodávky: v tabuliach

Dodacie normy: podľa DIN 7735 Hgw 2372.1

Technické údaje

VLASTNOSTI

MERACIE JEDNOTKY

HODNOTA
Hustota g/cm3 1,7 – 2,0
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, najmenej MPa 340
Rázová húževnatosť, najmenej kJ . m-2 100
Pevnosť v tlaku, najmenej MPa 200
Pevnosť v ťahu, najmenej MPa 220
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ohm 5.104
Permitivita ε pri 50 Hz, najviac   5,5
Stratový činiteľ tgδ pri 50 Hz, najviac   0,04

Prierazné napätie
       kolmo na vrstvy v oleji pri 90°C, najmenej

       v smere vrstiev


KV/3 mm
kV/25 mm


30
35
Rázová húževnatosť podľa Charpyho KJ/m2 33
Nasiakavosť po 24 h vo vode, najviac
pre hr. 3,0 mm
mg 22
Porovnávací index odolnosti proti plazivým prúdom CTI 200
Tepelná trieda   B(130°C)

 

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt