Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti.
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej sklennej tkaniny G-10

Trieda tepelnej odolnosti B

Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxyrezolovej živice. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností má vysokú klimatickú odolnosť.

Výrobné rozmery: 1100 mm x 1150 mm hrúbky dosiek od 0,2 mm do 30,0 mm, 1050 mm x 2050 mm od hrúbky 0,2 mm do 50,0 mm, 1150 mm x 2100 mm a 1150 x 2750 mm od hrúbky 3,0 mm do 30,0 mm. Iné rozmery po dohode s výrobcom.

Dodávky: v tabuliach

Dodacie normy: PN 64 4642 (Hgw 2372 podľa DIN 7735), skúšanie STN 644001

Opracovanie: Dosky sa opracovávajú rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním podľa STN 20205

Technické údaje

VLASTNOSTI

MERACIE JEDNOTKY

HODNOTA
Hustota kg/cm3 1650-1850
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, najmenej MPa 350
Rázová húževnatosť, najmenej kJ . m-2 100
Pevnosť v tlaku, najmenej MPa 240
Odolnosť proti štiepeniu, najmenej N 3000
Izolačný odpor po 24 h vo vode, najmenej Ohm 5.108
Permitivita ε pri 50 Hz, najviac   5,0
Stratový činiteľ tgδ pri 50 Hz, najviac   0,05
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri
90°C, najmenej
kV.mm-1 15

Prierazné napätie v smere vrstiev pre 20 mm v oleji pri 90°C, najmenej


KV

40
Nasiakavosť po 24 h vo vode, najviac(mm)

pre hrúbku 1,5

mg 21
pre hrúbku 3,0 25
pre hrúbku 10,0 40
Porovnávací index odolnosti proti plazivým prúdom CTI 175
Tepelná trieda   B(130°C)

 

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt