Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti.
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Dosky z tvrdenej bavlny TEXT J a E

Charakteristika: Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolickej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornými mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou, nízkou špecifickou hmotnosťou voči porovnateľným materiálom a odolnosťou voči vode, olejom, benzínu, roztokom kyselín a lúhov.

Je vhodný na použitie vo všetkých oblastiach priemyslu, najmä strojárstve (napr. ozubené kolesá, piesty, iné súčiastky) a ako izolačný materiál v elektropriemysle (napr. elektr. prístroje zariadenia).

Použitie podľa typov:
TEXT J
- je doporučený na výrobu rôznych súčiastok v strojoch a zariadeniach s vysokou trvácnosťou.
TEXT E - použitie ako typ J, má zvýšenú odolnosť voči štiepeniu a prieraznému napätiu a uplatňuje sa aj ako elektroizolačný konštrukčný materiál s odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu.

Rozmery a formáty: 1050 x 2050 mm, 1250 x 2750 mm v hrúbkach od 0,5 do 100 mm

Technické údaje – mechanické vlastnosti
  Skúšobná metóda Jednotka

Skúšaná hr. dosky

 

TEXT  J TEXT  E
Špecifická váha ISO 1183 G/cm3   1,3 - 1,4 1,3 – 1,4
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy ISO 1642.2
 Annex A
MPa 1,5 mm 100 90
Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy bez zárezu ISO 1642.2
Annex B

kJ/m3 min.

5,0 mm 30 20
Pevnosť v tlaku   MPa   80 60
Modul elasticity ISO 178 MPa   7 x 103 7 x 103

Odolnosť v tlaku paralelne na vrstvy

ISO 604 MPa   150 150
Odolnosť proti štiepeniu   N min.   3000 3000
Nasiakavosť

ISO 1642.2
Annex H

 

   

Zhodné s vlastnosťami podľa ISO 1642.2,tab.5

 

Technické údaje – elektrické a tepelné vlastnosti
  Skúšobná metóda Jednotka

Skúšaná hr. dosky

TEXT  J TEXT  E

Skúška1-min.napätím v oleji pri 90°C    kolmo na vrstvy
v smere vrstiev 

ISO 1642.2 Annex D kV min. 3,0 mm  max.

Zhodné s vlastnosťami podľa   ISO 1642.2, tab.6

20 sek. Stupňovité zvyšovanie napätia v smere vrstiev v oleji ISO 1642.2 Annex D kV min. 3,0 mm  max. 8 8
Povrchový odpor

IEC
249-12.9.1

min.

     
Vnútorná rezistivita

IEC
249-12.9.1

min.      
Stratový činiteľ tg δ pri 50 Hz

ISO1642.2
Annex F

max. 3,0 mm    
Dielektrické číslo ε r pri 1 MHz

ISO1642.2
Annex F

max. 3,0 mm    
Odolnosť proti plazivým prúdom – index (CTI) IEC 112 min.   100 100
Elektrolytická korozívnosť

IEC
249-1.2.5.

stupeň max. D/5  
Tvarová stálosť podľa Martensa ISO 2578 °C min. 120 120
Tepelná trieda       E E
Horľavosť ISO1642.2        
Vertikálna skúška Annex J        

 

Dodacie normy podľa typov

  TEXT  J TEXT  T
Typ podľa ISO/DIS 1642.2 TCF-5 (PF CC 1) TCF-1 (PF CC 2)
Porovnateľné DIN 7735 Hgw 2082 Hgw 2082.5
NEMA C,L CE
Zloženie Základ Bavlna Bavlna
Živica Fenolická Fenolická

 

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt