Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Drážková izolácia TRIVOLTHERM P

Trieda tepelnej odolnosti F

Charakteristika: TRIVOLTHERM P je trojvrstvová drážková izolácia zložená z polyesterovej fólie obojstranne pokrytá vrstvami polyesterovej rohože. Je vhodná na aplikáciu v tepelno-izolačnej triede F pri použití vhodného impregnačného prostriedku tepelnoizolačnej triedy F alebo H. V dvojvrstvovom prevedení (TRIVOLTHERM P-2) je doporučená na použitie v systémoch do 155 ° C podľa IEC 626-3.

Trojvrstvová konštrukcia TRIVOLHERM P chráni polyesterovú fóliu pred mechanickým poškodením. Vzhľadom na to, že polyesterová rohož dokáže dobre pojímať impregnačnú živicu, má drážková izolá-cia zlepšenú schopnosť odvádzania tepla z medeného vinutia na obal elektrozariadenia.

V prevedení TRIVOLTHERM P-2 nie je polyesterová fólia z jednej strany chránená proti mechanické-mu poškodeniu a reakcia s impregnačným prostriedkom na tejto strane je obmedzené.

Rozmery a formáty
typ meno-
vitá
hrúbka
toleran-
cia
(+-) %
hr. fólie
um
plošná hmot-
nosť
g/m
2
toleran-
cia
(+-) %
plošná výťažnosť
cca.m2/kg
štandartná širka rolí
cca mm
Trivoltherm P  0,15 0,15 15 50 140 12 7,1 2000 alebo 1000
Trivoltherm P  0,20 0,20 15 100 220 12 4,5 2000 alebo 1000
Trivoltherm P  0,23 0,23 15 125 250 12 4,0 2000 alebo 1000
Trivoltherm P  0,30 0,30 15 190 350 12 2,9 2000 alebo 1000
Trivoltherm P  0,35 0,35 10 250 425 12 2,4 2000 alebo 1000
Trivoltherm P 0,45 0,45 10 350 560 12 1,8 2000 alebo 1000
Trivoltherm P2 0,24 0,24 10 190 305 12 3,3 2000 alebo 1000
Trivoltherm P2 0,30 0,30 10 250 390 12 2,6 2000 alebo 1000
Trivoltherm P2 0,35 0,35 10 300 460 12 2,2 2000 alebo 1000

 

Označnie typov
Štandartné typy Hrúbka  polyamidovej  fólie
TRIVOLTHERM  P cca 45 um jednostranne
TRIVOLTHERM  P2 cca 45 um obojsranne

P  -   označenie typu (PET rohož + PET fólia + PET rohož)
trojčíslie -  celková hrúbka drážkovej izolácie  (mm)
P-2 – označenie typu (PET rohož + PET fólia)
trojčíslie -  celková hrúbka drážkovej izolácie  (mm)

 

Technické údaje
typ meno-
vitá hrúbka v mm
pevnosť v ťahu pozdĺž N/10mm pevnosť v ťahu naprieč N/10mm rozťaž-
nosť pozdĺž %
rozťaž-
nosť naprieč %
prieraz-
né napätie kV
zmršti-teľnosť pozdĺž % zmršti-teľnosť naprieč % nasia-kavosť cca %
Trivoltherm P  0,15 0,15 >=110 >=100 >=20 >=50 >=6 <=1,5 <=1,5 1,4
Trivoltherm P  0,20 0,20 >=160 >=150 >=20 >=50 >=11 <=1,5 <=1,5 0,9
Trivoltherm P  0,23 0,23 >=200 >=190 >=20 >=50 >=13 <=2 <=2 0,8
Trivoltherm P  0,30 0,30 >=250 >=220 >=20 >=50 >=15 <=2 <=2 0,6
Trivoltherm P  0,35 0,35 >=300 >=300 >=20 >=50 >=18 <=2 <=2 0,5
Trivoltherm P  0,45 0,45 >=400 >=350 >=20 >=50 >=22 <=2 <=2 0,4
Trivoltherm P2  0,24 0,24 >=220 >=200 >=20 >=30 >=13 <=2 <=2 0,3
Trivoltherm P2  0,30 0,30 >=250 >=220 >=20 >=30 >=15 <=2 <=2 0,3
Trivoltherm P2  0,35 0,35 >=300 >=250 >=20 >=30 >=16 <=2 <=2 0,2

 

Dodávky:  v roliach, štandardný  priemer dutinky 70 mm
Dodacie normy:
  podľa  DIN 7739, DIN EN 60626, VDE 0316, IEC 626
TRIVOLTHERM P a P-2 je doporučený ako kvalitnejší ekvivalent drážkovej izolácie NE-F a NEN-F.

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt