Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::WACOSIT

Elektroizolačné tyče, vinuté rúry a profily spevnené sklenými vláknami.

Charakteristika: Pod označením Wacosit dodávame špeciálne lisované materiály vyrobené na báze živíc zosilnených sklenými vláknami. Vyrábané sú v širokom sortimente profilov, v tvaroch tyčí alebo rúr v kombinácií s vinutými vrstvami sklenej tkaniny. Vďaka technológii výroby sa vyznačujú vynikajúcimi elektroizolačnými a mechanickými vlastnosťami, tvarovou stálosťou a ľachkou opracovateľnosťou, ako aj neobmedzenou životnosťou a chemickou odolnosťou aj v najnáročnejšom prostredí. Podľa použitého typu živice sú zaradené do tepelnoizolačnej triedy F alebo H a po dohode s odberateľom je možné sklené vlákna alternovať uhlíkovými, alebo aramidovými vláknami.

Použitie: Používajú sa napríklad ako distančné izolácie vo vinutí, drážkové uzávery v rotoroch, konštrukčný materiál, bandážovacie krúžky, bezpečnostné náradie vo vysokonapäťových zariadeniach a pod.

Mechanické vlastnosti

typ profilu

špecifická
hmotnosť
Cca g/cm3
pevnosť v
ťahu pozdĺž
N/mm2
pevnosť v tlaku kolmo
N/mm2
pevnosť
v ohybe
N/mm2
model
elasticity
N/mm2
lin.tepelná
roztiaž-nosť
K -1
nasiaka-
vosť
cca %
sklo+epoxid 2,1 700 450 900 35 x 10 3 10 x 10 -6 0,2 - 0,3
sklo+polyester 1,9 700 450 800 35 x 10 3 10 x 10 -6 1
uhlík+epoxid 1,6 1400 1100 1500 130 x 10 0,2 x 10 -6 0,2

 

Elektroizolačné vlastnosti
typ profilu pevnosť
v prieraze
kV/cm
dielektrická konšt.
50 Hz-1 MHz
stra-tový
činiteľ
%
povr-chový
odpor
Ω/tvar
pevnosť
plaz.
prúd
CTI
prechod.
odpor
Ω/cm
odolnosť
svet.
oblúk
sec
sklo+epoxid >15 5 - 5,5 0,03 1012 300 >1014 60-120
sklo+polyester >15 4,8 0,03 1012 -1014 600 3 - 1013 80-120

 

Ďalšie vlastnosti

profil
podľa
zloženia

podiel
kompo-
nent v %
teplotná odolnosť typ podľa
živice
teplotná
trieda
°C
modul
roztiažnosti
Gpa
roztiažnosť
v ohybe
%
trvalo
°C

nárazovo °C

sklené vlákna 75 80 10 polyesterová 155 3,6 - 4,7 2 až 5
epoxidová živica 25 vinylesterová 160 3,4 - 3,5 5 až 7
  epoxidová 180 2,8 - 3,6 2 až 10

Poznámka: Všetky štandardné rozmery profilov, ďalšie technické údaje  a dodacie podmienky  je potrebné konzultovať s dodávateľom. Jednotlivé objednávky a stanovenie konkrétnych dodacích podmienok (pokiaľ nie je dohodnuté inak) sa riešia zákazkovou formou u dodávateľa.

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt