Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  6. 8. 2019
  ZMENA ADRESY SÍDLA
  POZOR!!! Nastala zmena adresy sídla spoločnosti DLX družstvo, viď kontakt
 
  5. 8. 2019
  Pozor zmena!!!
  Dňa 11.7.2019 vystúpil náš člen Daniel HUDEC zo spoločnosti DLX družstvo a už nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti. Dňa 10.10.2019 sme rozviazali pracovnú zmluvu s pani Gabrielou Berecovou za hrubé porušenie pracovnej zmluvy a nemá žiadne právomoci v zastupovaní spoločnosti
 
  15. 8. 2019
  24 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 24-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::WACOSIT UL94 V-0

Sklené vlákna - polyesterová živica   

 

Charakteristika :  Extrudované termosetické  profily so vlastnosťou samozhášavosti V-0 s UL certifikátom na báze sklených vlákien a polyesterovej živice.   

Použitie :  Používajú sa napríklad ako distančné izolácie vo vinutí, drážkové uzávery v rotoroch, konštrukčný materiál, bandážovacie krúžky, bezpečnostné náradie vo vysokonapäťových zariadeniach a pod.  

Vlastnosti :

 
Vlastnosť Jednotka Hodnota Norma
Obsah živice % z celku cca 30 DIN EN 2746
Obsah plniva (sklené vlákna) % z celku cca 70 DIN EN 2746
Merná hmotnosť g/m2 cca 1,8 DIN 53 479
E-modul, ťah v smere vlákien GPa >=35 DIN EN ISO 527-4
Prierazné napätie kV/mm >=5 DIN EN 60626
Koef.roztiažnosti v smere vlákien K-1 cca 7.10-6 DIN VDE 0304-1
Koef. rozťažnosti kolmo na vlákna K-1 cca 48.10-6 DIN VDE 0304-1
Nasiakavosť % cca 1,0 DIN
Tepelná vodivosť W/m.K 0,22-0,25 DIN
Trieda horľavosti-samozhášavé - V 0 UL 94

  

Upozornenie : Uvedené vlastnosti ovplyvňuje štruktúra a tvar konkrétnych profilov a preto nemusia byť vždy úplne zhodné s tabuľkovými hodnotami.  

 

Poznámka : Všetky štandardné rozmery profilov, ďalšie technické údaje  a dodacie podmienky  je potrebné konzultovať s dodávateľom. Jednotlivé objednávky a stanovenie konkrétnych dodacích podmienok (pokiaľ nie je dohodnuté inak) sa riešia zákazkovou formou u dodávateľa.

 

 

návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt